Navigace

Obsah

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.

Původní osada Nohoměř, později Nouměř, se přeměnila až postupem doby na Neuměř. Jméno má snad svůj původ od měření nohou, jak naši předkové obvykle dělali.

Tradice občanů vypravuje, že tato obec původně stávala tam, kde se nacházel panský dvůr Trubice. Sestávala se prý z 29 rolnických usedlostí a její zánik se odhaduje v dobách husitských tažení.

Kaplička, stojící uprostřed vsi, byla postavena r. 1832.

Ve věžičce byl zvonek, na jehož  jedné straně byl obraz sv. trojice a na druhé sv. Joachyma a sv. Anny.

V roce 1940 zde žilo 298 obyvatel.

Dnes v Neuměři žije kolem 130 obyvatel a co je nejdůležitější velké procento tvoří mladí lidé.

Místní samosprávou – Obecním úřadem jsou realizovány četné investiční akce jako např. místní rozhlas, plynofikace, nový rybník, průmyslová zóna, nová komunikace v nové zástavbě.

Lidé ve vsi udržují staré tradice jako je posvícení, masopust a velikonoční koledování. Každoročně je pořádáno několik akcí pro děti. V obci není škola ani školka. Bydlení v této udržované obci je však velice příjemné, občané nejsou obtěžováni dopravou, která vede kolem obce, dopravní spojení s okolními obcemi a 4 km vzdáleného Holýšova kam chodí děti do školy je dostatečně zajištěno autobusovou přepravou. V obci je místní pohostinství, kulturní dům a udržované hřiště pro nejrůznější sporty. Nedaleký rozlehlý les dokresluje celkové pohodové žití v Neuměři.