Navigace

Obsah

O OBCI

Obec Neuměř se rozkládá v klidné lokalitě okresu Plzeň jih, mimo dopravní ruch a přesto v blízkosti měst s dobrou pracovní příležitostí. Obecní zastupitelstvo se snaží rozvíjet a zlepšovat podmínky pro aktivní život v obci a přesto zachovat vesnický ráz. V obci působí spolky hasičský, myslivecký a rybářský. Všechny spolky jsou nedílnou součástí společenské, kulturní a sportovní činnosti v obci. Okolí obce je přizpůsobeno k turistickému i cyklistickému (cyklotrasa 306) využití.

Historie obce Neuměř je archivně zaznamenána od sklonku 19. století. V archivních materiálech se poprvé o obci hovoří roku 1587. Na konci 80. let 16. století došlo k rozdělení rozsáhlého panství na dvě menší, tj. horšovskotýnské a čečovické panství, přičemž obec Neuměř náležela panství v Čečovicích. Starší archivní záznamy pojednávající o raném historickém vývoji obce se bohužel nedochovaly. Nejstarší doložené záznamy o obecním vývoji pocházejí z poloviny 19. století, kdy bylo území zasaženo živelní katastrofou. Konkrétně se jednalo o povodeň způsobenou silnými a intenzivními srážkami, v jejichž důsledku se zvedla hladina jednoho z trauttmansdorfských rybníků. Památkami místního rozsahu je kaplička Nejsvětější Trojice, jejíž základní kámen byl položen roku 1832, Kulturní památka-Roubená sýpka datovaná z let 1753-1755 (v současné době v rekonstrukci), Pomník Obětem 2. světové války, který připomíná jména občanů obce, kteří položili své životy za okupace a pomník z roku 1930 připomínající Politickou organizaci mládeže soc. demokratické v Neuměři