Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 533866
Počet částí:  
Katastrální výměra: 2238 ha
Počet obyvatel: 149
Z toho v produkt. věku:  
Průměrný věk:  

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.  Více zde...

Zprávy

16.11.2019

čipování psů

V neděli 24.11.2019. od 14:00 proběhne čipování psů. Čipování bude provádět MVDr. Jan Vojta. Cena jednoho čipu je 450 Kč. Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Detail

28.10.2019

Vánoční stromky

Obec Neuměř nabízí občanům vánoční stromky. Cena jednoho stromku je 50 Kč. Stromky je možné objednat do 4.12.2019 na OÚ Neuměř v úředních hodinách, nebo na email: obec@neumer.cz

Detail

09.10.2019

Čipování psů

OÚ Neuměř nabízí zajištění povinného čipování psů v místě obce Neuměře. Zájemci o očipování psa se mohou přihlásit na OÚ Neuměř v úředních hodinách, nebo na email:obec@neumer.cz. Možnost přihlášení je do 31.10.2019.

Detail

05.10.2019

Topná sezona

Několik rad před začátkem topného období Před zahájením topné sezóny je nutné provést kontrolu topných zařízení, kouřovodů a komínových těles. Po zkušenostech na úseku zjišťování příčin požárů Hasičského záchranného sboru lze konstatovat, že závady na topidlech, nesprávná obsluha, manipulace se žhavým popelem a ukládání paliv patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru v zimních měsících. Topnou sezónu, bychom měli začít prohlídkou kamen a jejich řádným vyčištěním od usazených sazí a nalepených strusek. Zkontrolovat dále musíme šamotování, uzávěry dvířek, stav a čistotu kouřovodů. Rovněž plynové spotřebiče určené k vytápění nebo ohřevu vody by měla jednou ročně zkontrolovat a vyčistit odborná firma. Za většinou neštěstí stojí zdánlivě nepatrné a zanedbatelné maličkosti nebo vyložené lajdáctví majitelů vytápěných objektů. Topidlo je technické zařízení pro spalování paliva nebo zužitkování energie k získání tepla. Obecně platí, že je nutné dodržovat pokyny výrobce k dodržování bezpečných vzdáleností topidla od hořlavého materiálu. Lidé se mylně domnívají, že v blízkosti topidla či komínového tělesa není taková teplota, která by mohla způsobit vznícení hořlavého materiálu. Dlouhodobým tepelným namáháním, materiál mění své vlastnosti a postupně degraduje. Dochází k tzv. suché destilaci hořlavého materiálu, čímž se snižuje teplota potřebná k jeho vznícení. Rovněž je třeba důsledně dodržovat pokyny dodavatele při ukládání a skladování paliva. Toto nejvíce platí o velkých hromadách uskladněného uhlí ve sklepích. Zde může docházet vlivem adsorpce plynů a par do uhelné hmoty k nárůstu teploty a tím k fyzikálně chemickému samovznícení uvedeného materiálu. Proto je třeba uhlí skladovat oddělené od uhelného prachu a rovnoměrně rozložené. Ostatní palivo, musíme skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidla a nevyužívat sálavé teplo kotla k jeho vysoušení. Používání jakékoliv hořlavé kapaliny k rozdělávání ohně je přísně zakázáno! Samostatnou kapitolu tvoří kouřovody a komínová tělesa. Kouřovody nesmějí mít náhlé změny průřezu ani mrtvé kouty, v nichž by se mohly hromadit usazené saze. Dále musí být splněna bezpečná vzdálenost hořlavého materiálu od komínového tělesa stanovená výrobcem systému. Rovněž musí být vše těsné proti unikání toxických zplodin po hoření a komíny musí být opatřeny potřebným počtem zajištěných, těsně uzavíratelných čistících a vybíracích otvorů. Komíny se musí podle výkonu topidla a charakteru topného média čistit několikrát ročně. Pokud využijete těchto pár rad, strávíte příjemné chvíle pohody u hřejících kamen bez zbytečných obav před vznikem požáru.

Detail

10.04.2019

Výzva občanům Muzeum Chodska v Domažlicích

Žádost o spolupráci při přípravě knihy

Detail