Navigace

Obsah

O obci

Datum založení obce nelze zjistit. Dle farní knihy v Holýšově se lze domnívat, že obec byla založena v období husitských válek nebo pozdějších tažení.

Obec do roku 1650 patřila  duchovní správou do Holýšova. Ve zprávě ze dne 20. ledna 1518 se uvádí, že zdejší kostel i fara byly zničeny. Od r. 1650, kdy byl farní úřad v Holýšově zrušen, patřila obec k faře v Touškově. Farní úřad byl obnoven v roce 1843.  Více zde...

Úřední deska

Statistické údaje

ZUJ: 533866
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 465,2 ha
Počet obyvatel: 149
Z toho v produkt. věku: 94
Průměrný věk: 42,7

Fotogalerie

Obec a okolí

Obec a okolí

Obec a okolí

Letecké snímky obce

Letecké snímky obce

Obec Neuměř

Zprávy

02.09.2020

Sčítání psů

Obecní úřad žádá občany obce o nahlášení přesného počtu psů ve vlastnictví. Dále žádáme o doložení dokladu o očipování psů. Počet psů a doklad o očipování je možno nahlásit osobně na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo elektronicky na email: obec@neumer.cz v průběhu měsíců září až říjen. Za ochotu děkujeme.

Detail

09.08.2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Detail

09.08.2020

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Opatření Ministerstva zdravotnictví

Detail

15.07.2020

Odpady 2020

Vážení spoluobčané, Obecní zastupitelstvo (OZ) připomíná, že 30.6.2020. byl poslední den, kdy měla proběhnout platba za odvoz komunálního odpadu. Každý rok se opakuje u některých občanů pozdní platba. Od tohoto roku bude Obecní úřad Neuměř vyžadovat včasné provedení platby. V červnu byl navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad o kontejner na plast a papír. Přesto stále dochází k špatnému, nebo vůbec žádnému třídění. Žádáme občany o zlepšení třídění. PS:Děkujeme těm co nechávají nevytříděný odpad pohozený, že nechávají uvnitř jmenovky a podobně. V současné době nemá obec žádnou skladovací plochu na železný odpad, proto 2x do roka necháváme přistavit kontejner na železný šrot. Žádáme občany aby železný odpad ukládaly pouze v termínu vývozu PS: tři dny po odvezení kontejneru někteří z nás vyvezou šrot na obecní plochu. Jako poslední upozornění, nebo spíše žádost se týká odstavených motorových vozidel bez SPZ. Pokud si občan chce ponechat svého nepojízdného " miláčka", tak by ho měl zaparkovat na soukromém pozemku. Toto upozornění se týká dlouhodobě nepojízdných vozidel. PS: Nechceme vše omezovat obecní vyhláškou, protože věříme ve zdravý rozum. Na závěr je třeba poděkovat všem kterých se tato zpráva netýká a určitě jich je drtivá většina.

Detail

30.06.2020

Cena IDPK od 1 července 2020

Cena IDPK od 1 července 2020

Detail