Navigace

Obsah

Zprávy

Výzva občanům_Revize komínů

Výzva pro občany obce - Revize komínů v roce 2020 celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpady 2020

Vážení spoluobčané,
Obecní zastupitelstvo (OZ) připomíná, že 30.6.2020. byl poslední den, kdy měla proběhnout platba za odvoz komunálního odpadu. Každý rok se opakuje u některých občanů pozdní platba. Od tohoto roku bude Obecní úřad Neuměř vyžadovat včasné provedení platby.
V červnu byl navýšen počet kontejnerů na tříděný odpad o kontejner na plast a papír. Přesto stále dochází k špatnému, nebo vůbec žádnému třídění. Žádáme občany o zlepšení třídění. PS:Děkujeme těm co nechávají nevytříděný odpad pohozený, že nechávají uvnitř jmenovky a podobně.

V současné době nemá obec žádnou skladovací plochu na železný odpad, proto 2x do roka necháváme přistavit kontejner na železný šrot. Žádáme občany aby železný odpad ukládaly pouze v termínu vývozu PS: tři dny po odvezení kontejneru někteří z nás vyvezou šrot na obecní plochu.

Jako poslední upozornění, nebo spíše žádost se týká odstavených motorových vozidel bez SPZ. Pokud si občan chce ponechat svého nepojízdného " miláčka", tak by ho měl zaparkovat na soukromém pozemku. Toto upozornění se týká dlouhodobě nepojízdných vozidel. PS: Nechceme vše omezovat obecní vyhláškou, protože věříme ve zdravý rozum.

Na závěr je třeba poděkovat všem kterých se tato zpráva netýká a určitě jich je drtivá většina. celý text

ostatní | 15. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Cena IDPK od 1 července 2020

Cena IDPK od 1 července 2020 celý text

ostatní | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Jízdní řád platný od 14_6_2020

Nový jízdní řád autobusové linky pro obec Neuměř platný od 14_06_2020 celý text

ostatní | 20. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Autobusová doprava_obnovený provoz

Obnovení provozu autobusové linky 400160 celý text

ostatní | 3. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Nabídka MS Neuměř

MS Neuměř nabízí občanům prodej zvěřiny celý text

ostatní | 22. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva pro občany Domažlického okresu

Výzva pro občany Domažlického okresu celý text

ostatní | 10. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
 Aktuální informace do vašeho telefonu 1

Aktuální informace do vašeho telefonu

Připravili jsme pro vás snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z naší obce ve vašem mobilním telefonu, nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE.

celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámení Stodské nemocnice

Stodská nemocnice žádá pacienty, aby zrušili své plánované kontroly. celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Tříděný odpad

Výzva pro občany- nepořádek u kontejnérů na tříděný odpad.
V poslední době jsme zaznamenali zvýšený nepořádek kolem kontejnerových stání na tříděný odpad. Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby do kontejnérů vhazovali pouze vytříděný odpad.Dále neodkládali odpady mimo sběrné nádoby. Jen tak lze docílit toho, že místo na třídění odpadu zůstane čisté. Jsme si vědomi, že v nejbližší době budeme muset rozšířit kapacitu kontejnérů. Přesto si myslíme, že se dá pořádek dodržet i v současné době. Delší dobu sledujeme dění kolem tříděného odpadu v naší obci a musíme konstatovat, že chybné třídění a ukládání odpadu je pochybení jedinců. Možností jak zvýšit kvalitu a účinnost třídění a udržování pořádku moc není. Přesto nehodláme ustoupit těm, pro které je nepořádek životním stylem.
Vývoz plastů -každé pondělí
Vývoz papírů -každý čtvrtek
Vývoz skla- na objednání celý text

ostatní | 15. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Kotle na tuhá paliva

Co je a co v blízké době bude povinné u kotlů na tuhá paliva celý text

ostatní | 9. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Odpadní vody

Povinnosti při likvidaci odpadních vod a nabídka jejich vývozu. celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III

Předmětem podpory poskytované fyzickým osobám je výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech na území Plzeňského kraje. Podpora se nevztahuje na výměny kotlů realizované před datem 15.7.2015. Typy podporovaných zdrojů jsou specifikovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce z dotačního titulu "Pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" (Příloha č. 1). Podporovaný zdroj musí být v době podání žádosti uveden v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na webových stránkách Státního fondu pro životní prostředí ČR. celý text

ostatní | 11. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Nabídka účasti v dětském klubu v Kvíčovicích

Dětský klub pro děti školou povinné celý text

ostatní | 10. 4. 2019 | Autor: Správce Webu